eHouse Inteligentny Dom (IB).


eHouse - Hybrydowy Inteligentny Dom, Automatyka Budynku
eKuća Rozwiązania
 • Sterowanie Napędami
 • Zarządzanie Ogrzewaniem, Klimatyzacją - HVAC
 • Sustav Zarządzania budynkiem (BMS)
 • Automatyka Budynku
 • Sterowanie Oświetleniem
 • Sterowanie sprzętem Audio / Video
 • Sustav Zabezpieczeń - Alarm
 • Kontrola Dostępu
 • Inteligentny Dom
 • Modelowanie Informacji

Interfejsy Komunikacyjne
 • RF
 • WiFi
 • Učinite Centralnej Rozdzielni
 • LIMENKA
 • RS-422 / RS-485
 • Ethernet